Naša firma Vám zabezpečí monitorovanie vozidiel za pomoci komponentov od firmy Jablotron. Každé monitorované vozidlo je vybavené GPS a GSM modulom čo zabezpečí dohľad nad vozidlami. Monitorované vozidlá je možné vidieť on-line na mape pričom je možné generovať knihu jázd s identifikáciou vodiča. Podľa inštalovaních komponentov je možné vozidlo len monitorovať alebo aj ovládať. Pri stavebných strojoch je možne zaroveň monitorovť aj niektoré zariadenia nadstavby vozidla.